PUNO IME:
FINAL Pasarič, proizvodnja i trgovina d.o.o.

KRAĆE IME:
FINAL Pasarič d.o.o.

SJEDIŠTE:
Spodnja Rečica 80 f
3270 Laško
Slovenija

POGON:
MEDLOG, 3000 Celje
Slovenija

MATIČNI BROJ:
5452341000

POREZNI BROJ:
94245134

Zaposlenja

Većina radnih zadataka nadmašuje mogućnost pojedinca, ali ne nadmašuje mogućnosti skupine pojedinaca – tima, zato je timski rad kod nas cijenjena vrijednost. Ako misliš da se možeš uključiti u takav tim i možeš mu pridonijeti, možeš popuniti upitnik u nastavku.

Ime i prezime *
Adresa *
Mjesto *
Poštanski broj *
Email *
Telefon *
Naobrazba *
Iskustva
Reference i znanja
Životopis
Vaša poruka
* Obavezno