Rad u radionici

U radionicama možemo ponuditi antikorozivnu zaštitu konstrukcija, pripremu konstrukcija (pjeskarenje, visokotlačno pranje, metaliziranje).

Moguć je pristup teretnim vozilima i podizanje tereta do 8 tona.

+386 3734 05 83