Metalizacija

Nudimo elektrolučnu metalizaciju cinkovom žicom ili aluminijskim slitinama.

+386 3734 05 83